Algemene Voorwaarden Jeffrey Ditzel

Om alle behandelingen die je ondergaat zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je aanspraak maakt op een dienst van Jeffrey Ditzel, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en je hiermee akkoord gaat. Voor alle diensten die Jeffrey Ditzel levert zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. De behandelingen die ik geef zijn preventief. De behandelingen die gegeven worden zijn niet bedoeld om “medische condities” (zoals; ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In sommige gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een behandeling en je doorverwijzen naar een arts/specialist.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de (medische) informatie en de juistheid ervan, die je verstrekt voorafgaande aan de behandeling. Op basis hiervan kan de behandeling op een zo verantwoorde en veilige manier worden uitgevoerd.
 3. Bij het maken van een afspraak worden je gegevens genoteerd voor mijn administratie. Deze, en andere verstrekte informatie, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
 4. Jeffrey Ditzel bevindt zich naast het woonhuis op de 1ste Er is geen lift aanwezig. Als je slecht ter been bent, dien je hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.
 5. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Jeffrey Ditzel.
 6. Mocht ik door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal ik je hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 7. Draag bij voorkeur gemakkelijke zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 8. Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van jouw wordt verwacht dat je schoon op de afspraak verschijnt. Jij kan van Jeffrey Ditzel verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.
 9. Indien je een klacht hebt over een geleverde dienst/behandeling door Jeffrey Ditzel dien je dit zo spoedig mogelijk te melden bij Jeffrey Ditzel. Er zal dan gezocht worden naar een passende en tot beider tevredenheid aanvaardbare oplossing.
 10. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van je persoonlijke bezittingen.
 11. Door een behandeling te ondergaan gaat je akkoord met de algemene voorwaarden en verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/ of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan je gegeven wordt. Voor schade, waarvoor de door Jeffrey Ditzel afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan Jeffrey Ditzel nimmer aansprakelijk gehouden worden.
 12. Ik verwacht van jou dat je dit meldt voorafgaande aan een behandeling: koorts, algemene infectieziekten, te veel pijn, hartproblemen, tumoren, open wonden, besmettelijke huidaandoeningen, misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid. Als je twijfelt over jouw klacht, maak dit dan gerust bespreekbaar.
 13. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissing bij Jeffrey Ditzel.
 14. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel mij als voor jou een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
Nee nee, hier worden geen plaatjes gestolen.